Skip to content

Tag: zniesiona lordoza szyjna objawy

Program szczepień przeciwko odrze

1 rok ago

140 words

Na podstawie ustaleń podjętych po epidemii odry w St Louis przewidywano, że do osiągnięcia celu eliminacji odry w Stanach Zjednoczonych niezbędny będzie dwudawkowy program szczepień. Od 1972 r. W Stanach Zjednoczonych miały miejsce 2 dodatkowe epidemie odry (1976-1977 i 1989-1991). Jednak dopiero w 1989 r. Komitet Doradczy ds. Szczepień opracował zalecenie dotyczące drugiej dawki szczepionki…

Wydatki państwowe na programy kontroli tytoniu i rozliczenie tytoniu

1 rok ago

721 words

Minęły już cztery lata, odkąd przemysł tytoniowy zawarł ugodę ze wszystkimi 50 państwami i zasugerowano, że ugoda nie spełnia obietnicy1. Pomimo nowo narzuconych ograniczeń marketingowych, 24-procentowy wzrost wydatków marketingowych przez branża tytoniowa w roku następującym po rozliczeniu (w sumie 8,24 miliarda dolarów) była najwyższą odnotowaną w historii.2 Nie zanotowano znaczącego spadku ogłoszeń w czasopismach kierowanych…

Niedobór pielęgniarski i jakość opieki

1 rok ago

1055 words

Odkrycia zgłoszone przez Needlemana i współpracowników (wydanie 30 maja) dostarczają dalszych dowodów na to, czego od pewnego czasu obawiają się pielęgniarki szpitalne: zbyt mało jest personelu pielęgniarskiego zarejestrowanego pielęgniarki (RN), a zbyt mało jest wsparcia dla zapewnienia bezpieczeństwa i dobroczynna opieka nad pacjentami. Chociaż nie ma prostej poprawki, zmiana może nastąpić zbyt późno i za…

Gastroenteria Onkologia: zasady i praktyka ad

1 rok ago

419 words

Ta strategia pozwala uniknąć kompartmentalizacji, która pojawia się, gdy leczenie zbliża się (tj. Chirurgia, radioterapia i chemioterapia) omówiono w oddzielnych sekcjach. Jego zalety są najbardziej widoczne w rozdziałach dotyczących raka trzustki, żołądka i odbytnicy, w których dyskusje na temat różnych podejść do leczenia płynnie się łączą. Niemniej ta interdyscyplinarna strategia może nie działać dla wszystkich.…

Peginterferon Alfa-2a plus rybawiryna w leczeniu przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C.

1 rok ago

169 words

Leczenie wyłącznie peginterferonem alfa-2a powoduje istotnie wyższą odpowiedź wirusologiczną niż leczenie samym interferonem alfa-2a u pacjentów z przewlekłym zakażeniem wirusem zapalenia wątroby typu C (HCV). Porównaliśmy skuteczność i bezpieczeństwo peginterferonu alfa-2a z rybawiryną, interferonem alfa-2b z rybawiryną i peginterferonem alfa-2a w początkowym leczeniu przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C. Metody Łącznie 1121 pacjentów zostało losowo…

Warfaryna, aspirynę lub oba po zawale mięśnia sercowego

1 rok ago

210 words

Rola leczenia przeciwzakrzepowego w prewencji wtórnej po zawale serca jest dobrze ustalona. Chociaż dostępna literatura sugeruje, że warfaryna jest lepsza od aspiryny, to aspiryna jest obecnie najszerzej stosowanym lekiem. Zbadaliśmy skuteczność i bezpieczeństwo warfaryny, aspiryny lub obu po zawale mięśnia sercowego. Metody W randomizowanym, wieloośrodkowym badaniu z udziałem 3630 pacjentów, 1216 otrzymało warfarynę (w dawce…

szpital tarnów urologia ad

1 rok ago

491 words

Próbki pobierano od pacjentów przez dwa lub więcej dni. Wszyscy pacjenci mieli trwałą hipofosfatemię; niska maksymalna reabsorpcja fosforanu nerkowego, znormalizowana według wskaźnika filtracji kłębuszkowej; normalne zjonizowane stężenia wapnia w surowicy; i normalne stężenia parathormonu w osoczu. Maksymalna reabsorpcja fosforanu nerkowego, znormalizowana według współczynnika filtracji kłębuszkowej, została określona za pomocą nomogramu opisanego przez Waltona i Bijvoët.22…

Ekonomiczna ocena aktywowanego białka C w przypadku ciężkiej sepsy ad

1 rok ago

539 words

Koszty i lata życia zostały zdyskontowane według rocznej stopy 5% 15. Koszty obliczono na podstawie dolarów kanadyjskich w 2001 r. I przeliczono na waluty amerykańskie według kursu USD na 1,47 dolarów kanadyjskich; kwoty podane są w dolarach amerykańskich. Analizy przeprowadzono przy użyciu oprogramowania Data Pro (TreeAge Software). Kohorta Konwencjonalnej Opieki Roczne wskaźniki umieralności wśród osób,…

Ostry epizod choroby Raynauda

1 rok ago

384 words

54-letni mężczyzna miał ostry pierwotny epizod choroby Raynauda po surfowaniu przez 80 minut w wodzie o temperaturze 21 ° C. Charakterystyczna asymetryczna bladość paliczków końcowych czwartej cyfry po prawej stronie utrzymywała się przez 40 minut. Widoczne było wyraźne rozgraniczenie między drugim i trzecim stawem paliczkowym, ale nie było żadnych innych objawów. Bladka ustąpiła samoistnie bez…

Fala upałów: społeczna autopsja katastrofy w Chicago

1 rok ago

615 words

Podobnie jak kierowcy, którzy zwalniają, by wpatrywać się w następstwa wypadków samochodowych, większość ludzi jest zafascynowana klęskami meteorologicznymi. Niebezpieczeństwa związane z wietrzeniem huraganu, niszczenie mienia przez tsunami i ludzki dramat powodziowy, wszystko to sprawia, że namiętne opowieści o walce i przetrwaniu. Jednak jeden rodzaj katastrofy związanej z pogodą – śmiertelna fala ciepła i wilgoci –…