Skip to content

Tag: sennik znaleźć pieniądze

Metody badań nad odrą

1 rok ago

206 words

Wszystkie potwierdzone przypadki odry zgłoszone do Kalifornijskiego Departamentu Zdrowia Publicznego (CDPH) od 1 stycznia 2000 r. Do 31 grudnia 2015 r. Zostały poddane przeglądowi. Przypadki potwierdzono przez wykazanie specyficznego przeciwciała IgM lub wykazanie odry RNA przez reakcję łańcuchową polimerazy (PCR) w próbkach gardła, jamy nosowo-gardłowej lub moczu. Badania przeciwciał IgM specyficzne dla odropów zostały zlecone…

Tlen hiperbaryczny do zatrucia tlenkiem węgla ad 9

1 rok ago

614 words

Problemy te są podobne do następstw poznawczych obserwowanych u pacjentów, którzy zostali poddani ocenie kilka lat po planowym zabiegu pomostowania tętnic wieńcowych.38 Nasze wyniki sugerują, że zapobieganie powikłaniom poznawczym u jednego pacjenta ocenianego w sześć tygodni po ostrym zatruciu tlenkiem węgla wymaga tlenu hiperbarycznego leczenie tylko pięciu pacjentów. Chociaż hiperbaryczna terapia tlenowa może powodować napady…

Przeciwciało monoklonalne anty-CD3 w nowej cukrzycy typu 1

1 rok ago

706 words

Raport Herolda i in. (Wydanie 30 maja) na temat stosowania przeciwciała monoklonalnego anty-CD3 u pacjentów z cukrzycą typu o nowym początku i towarzyszącym artykułowi redakcyjnemu Gale2 pozostawiają bez odpowiedzi ważne pytania. Autorzy sugerują, że leczenie przeciwciałem anty-CD3 łagodzi pogorszenie produkcji insuliny i poprawia kontrolę metaboliczną. Co więcej, sugerują, że z powodu różnic w poziomach hemoglobiny…

Gastroenteria Onkologia: zasady i praktyka

1 rok ago

527 words

Gastroenteria onkologiczna od dawna jest zdominowana przez konkurencyjne interesy różnych specjalistów. Ostatnie postępy zaczęły już prowadzić do integracji wielu z tych grup i doprowadziły do uznania onkologii przewodu pokarmowego za spójną, choć nadal złożoną dziedzinę medycyny. Podręcznik, który łączy poglądy biologów molekularnych, patologów, onkologów promieniowania, onkologów medycznych i chirurgów, jest zatem pożądanym i bardzo potrzebnym…

Rak prostaty: zasady i praktyka ad

1 rok ago

278 words

Wiele badań klinicznych nad pacjentami z rakiem prostaty porównywało terapie, które są dość podobne (np. Radioterapia zi bez hormonów), ale dopiero teraz podejmowane są trudne badania porównujące odmienne metody leczenia (rysunek). Niedawno rozpoczęła się próba amerykańskiego College of Surgeons Oncology Group i National Cancer Institute, w których porównano radykalną prostatektomię z brachyterapią; wyniki mogą być…

Peginterferon Alfa-2a plus rybawiryna w leczeniu przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C. ad 7

1 rok ago

327 words

W obecnym badaniu 97 procent pacjentów, którzy nie mieli wczesnej odpowiedzi wirusologicznej na peginterferon alfa-2a i rybawirynę do 12. tygodnia, nigdy nie miało utrzymującej się odpowiedzi wirusologicznej. Korzyść z kontynuacji leczenia trwającego dłużej niż 12 tygodni u pacjentów, którzy nie mieli wczesnej odpowiedzi wirusologicznej, musi być rozważana indywidualnie dla każdego pacjenta. Badanie to zostało zaprojektowane…

szpital tarnów urologia

1 rok ago

524 words

Badania epidemiologiczne sugerują, że czynniki genetyczne powodują predyspozycję do powstawania kamieni nerkowych lub demineralizacji kości. U niektórych pacjentów z tymi schorzeniami zgłaszano małe stężenia fosforanów w surowicy spowodowane zmniejszeniem wchłaniania fosforanu nerkowego, co sugeruje, że czynniki genetyczne prowadzące do zmniejszenia reabsorpcji fosforanu nerkowego mogą się do nich przyczyniać. Postawiliśmy hipotezę, że u pacjentów z tymi…

Ekonomiczna ocena aktywowanego białka C w przypadku ciężkiej sepsy

1 rok ago

555 words

Ciężka sepsa odpowiada za 6 do 15 procent przyjęć na oddział intensywnej opieki (ICU) 1-3 i wiąże się z wysoką śmiertelnością (30 do 50 procent) .1,4 Jej znaczenie jako problemu klinicznego jest podkreślone przez zasoby używane do opieki nad pacjentami, którzy cierpią na tę chorobę.5,6 Rekombinowane ludzkie aktywowane białko C zostało ostatnio zatwierdzone przez Food…

Ekonomiczna ocena aktywowanego białka C w przypadku ciężkiej sepsy ad 8

1 rok ago

340 words

Inne metody obliczania kosztów zostały uwzględnione w analizie wrażliwości. Koszt opieki zdrowotnej dla osób poszkodowanych w szpitalach za lata 1, 2 i 3 po wypisie ze szpitala obliczono jako sumę rocznych kosztów hospitalizacji, wizyt w izbie przyjęć i chirurgii jednego dnia w Regionie Zdrowotnym w Calgary, koszt hospitalizacji pacjenci przyjęci do szpitali w Albercie, ale…

Z wdziękiem szalony: The Rise and Fall of Americas Premier Mental Hospital ad

1 rok ago

454 words

W The Mayflower Screwballs zawiera żartobliwe relacje z hospitalizacji dwóch braci Ralpha Waldo Emersona, Roberta Bulkeleya Emersona i Edwarda Blissona Emersona oraz Johna Warrena, syna Johna Collinsa Warrena, o etycznej sławie. Przegląda pogłoski, że William James został hospitalizowany w McLean, ale pokonany przez McLean a politykę poufności na zawsze , kończy bez wyciągania wniosków. Być…