Skip to content

Tag: przeglądarka skierowan do sanatorium

Tlen hiperbaryczny do zatrucia tlenkiem węgla czesc 4

1 rok ago

539 words

Terapeuci ci zachowywali oddzielne poufne zapisy z posiedzeń kameralnych, aby upewnić się, że inni nie byli świadomi zadań grupy terapeutycznej. Kolekcja danych W momencie rekrutacji rejestrowano dane dotyczące demografii, fizjologii, warunków współistniejących i leków, a także szczegóły epizodu zatrucia tlenkiem węgla. Przeprowadzono badanie fizykalne, a jego wyniki zostały zarejestrowane. Zbiór testów neuropsychologicznych, w tym testy…

Wydatki państwowe na programy kontroli tytoniu i rozliczenie tytoniu ad

1 rok ago

531 words

Sześć państw, które wyprodukowały ponad 23 miliony kilogramów tytoniu w 1999 roku (Georgia, Kentucky, Karolina Północna, Karolina Południowa, Tennessee i Wirginia), które stanowią około 94 procent produkcji tytoniu w USA, zostały zdefiniowane jako państwa produkujące tytoń. Ostatecznie liczbę dorosłych palących w każdym stanie oszacowano przez pomnożenie liczby osób w wieku co najmniej 18 lat w…

Małe tętniaki aorty brzusznej

1 rok ago

1073 words

Dwa randomizowane badania zgłoszone przez Lederle i wsp.1 oraz brytyjski Small Aneurysm Trial Participants2 (wydanie z 9 maja) ujawniły, że można spodziewać się, że wczesna operacja u pacjentów z drobnymi tętniakami aorty brzusznej przyniesie korzyści, jeśli ryzyko operacji będzie znacznie mniejsze niż ryzyko spontanicznego pęknięcia. Śmiertelność operacyjna w tych badaniach wahała się od 2,7 do…

Ograniczenia autorów

1 rok ago

248 words

Zmiana w polityce dotyczącej autorstwa (wydanie 4 lipca), w której uprzednio ograniczono liczbę autorów artykułu, jest właściwa i należy ją przyjąć z zadowoleniem. Ta zmiana nie chroni jednak osób, które w znacznym stopniu przyczyniły się do pracy naukowej, ale zostały celowo wyłączone z listy autorów. Aby uniknąć tego problemu, sugerujemy, aby czasopismo wychodziło poza wytyczne…

Peginterferon Alfa-2a plus rybawiryna w leczeniu przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C. ad

1 rok ago

520 words

Osobami kwalifikującymi się byli pacjenci dorośli, którzy nigdy nie otrzymywali interferonu i którzy mieli co najmniej 2000 kopii RNA HCV na mililitr surowicy według testu reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR) (Cobas Amplicor HCV Monitor Test, wersja 2.0, Roche Diagnostics), aktywność aminotransferazy alaninowej w surowicy powyżej górnej granicy normy w ciągu sześciu miesięcy przed rozpoczęciem badania, oraz…

Warfaryna, aspirynę lub oba po zawale mięśnia sercowego ad

1 rok ago

543 words

Współczynnik międzynarodowego współczynnika znormalizowanego (INR) był jednak poniżej tradycyjnego poziomu terapeutycznego i nie było korzyści z tego połączenia w porównaniu z samą aspiryną.21,22 Metaanaliza stosowania warfaryny u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca23 że zarówno warfaryna o wysokiej intensywności, jak i warfaryna o umiarkowanej intensywności plus kwas acetylosalicylowy okazały się lepsze od samej aspiryny. Wykazano, że…

szpital tarnów urologia cd

1 rok ago

193 words

Po 30 minutach oocyty przemyto pięciokrotnie roztworem wolnym od sodu i rozpuszczono w 0,5 procentowym dodecylosiarczanie sodu i oznaczono radioaktywność. Badano 10-14 oocytów w każdym doświadczalnym stanie. Przeprowadzono trzy niezależne eksperymenty z użyciem różnych preparatów RNA. Eksperymenty napięciowo-zaciskowe Prądy wywołane fosforanem zmierzono w eksperymentach z dwoma zaciskami napięcia z użyciem wzmacniacza prądowo-napięciowego (Axoclamp-2A). Trzy dni…

Ekonomiczna ocena aktywowanego białka C w przypadku ciężkiej sepsy cd

1 rok ago

54 words

Aby uwzględnić wzrost wskaźnika śmiertelności związanej z wiekiem po trzyletnim okresie obserwacji, skorygowaliśmy roczny wskaźnik umieralności odnotowany w trzecim roku obserwacji bezwzględnym przyrostem śmiertelności populacji kanadyjskiej w zależności od wieku .18 Wskaźniki zagrożenia oszacowano również dla podgrup pacjentów poddanych stratyfikacji w zależności od wieku (<40 lat, 40 do 59 lat, 60 do 79 lat lub…

Pracownicy służby zdrowia i uzależnienia

1 rok ago

721 words

Raport Ostrowsky i in. (Wydanie 16 maja) oraz Perspektywa autorstwa Verghese2 podkreślają wagę upośledzenia związanego z uzależnieniem od alkoholu i narkotyków wśród lekarzy i innych pracowników służby zdrowia. Uzależnienie nie ogranicza rasy ani klasy w naszym społeczeństwie, a ekonomiczne, społeczne i osobiste koszty sprawiają, że leczenie jest priorytetem. Niepokoi nas jednak silny nacisk Verghese na…

Fala upałów: społeczna autopsja katastrofy w Chicago ad

1 rok ago

281 words

Rzeczywiście, raport stanowił podstawę do pomyślnej reakcji Chicago na ekstremalne zjawiska pogodowe, któremu przypisano uratowanie setek istnień w lecie 1999 roku. Raport został szeroko zgłoszony i rozesłany do publicznych planistów zdrowia w całym kraju. Inne opisy reakcji burmistrza są podobnie poza bazą. Jako zastępca komisarza Departamentu Zdrowia w 1995 r. Byłem tam na każdym etapie…