Skip to content

Tag: olx susz

Dziedziczność gęstości mammograficznej, czynnik ryzyka raka piersi

9 miesięcy ago

321 words

Kobiety z gęstą tkanką piersi widoczną na mammogramie mają ryzyko raka piersi, które jest 1,8 do 6,0 razy większe niż u kobiet w tym samym wieku z niewielką gęstością lub bez gęstości. Stan menopauzy, waga i parytet stanowią od 20 do 30 procent skorygowanej pod względem wieku zmienności odsetka gęstej tkanki. Metody Podjęliśmy dwa badania…

Narażenie środowiska na endotoksynę i jej związek z astmą u dzieci w wieku szkolnym

9 miesięcy ago

519 words

We wczesnym okresie życia wrodzony układ odpornościowy może rozpoznać zarówno żywe, jak i nieżywotne części mikroorganizmów. Aktywacja odpornościowa może kierować odpowiedzią immunologiczną, nadając tym samym tolerancję na alergeny, takie jak łupież zwierzęcy lub pyłek drzew i trawy. Metody Rodzice dzieci w wieku od 6 do 13 lat mieszkający na terenach wiejskich w Niemczech, Austrii lub…

Częstość występowania i rokowanie omdlenia

9 miesięcy ago

477 words

Niewiele wiadomo o epidemiologii i prognozie omdlenia w populacji ogólnej. Metody Oceniliśmy częstość występowania, konkretne przyczyny i rokowanie omdleń wśród kobiet i mężczyzn biorących udział w badaniu Framingham Heart Study w latach 1971-1998. Wyniki Z 7814 uczestników badania obserwowano średnio 17 lat, 822 zgłosiło omdlenie. Częstość pierwszego zgłoszenia omdlenia wynosiła 6,2 na 1000 osobolat. Najczęstszymi…

Hemofiltracja i dializa otrzewnowa w ostrej niewydolności nerek związanej z zakażeniem w Wietnamie

9 miesięcy ago

163 words

W niektórych częściach świata dializa otrzewnowa jest szeroko stosowana do wymiany nerki w ostrej niewydolności nerek. W krajach bogatych w zasoby została ona w ostatnich latach wyparta przez hemodializę, a ostatnio przez hemofiltrację i powiązane techniki. Względna skuteczność dializy otrzewnowej i hemofiltracji nie jest znana. Metody Przeprowadziliśmy otwarte, randomizowane porównanie pompowanej żylno-żylnej hemofiltracji i dializy…