Skip to content

Tag: olx susz

Tlen hiperbaryczny do zatrucia tlenkiem węgla czesc 4

10 miesięcy ago

539 words

Terapeuci ci zachowywali oddzielne poufne zapisy z posiedzeń kameralnych, aby upewnić się, że inni nie byli świadomi zadań grupy terapeutycznej. Kolekcja danych W momencie rekrutacji rejestrowano dane dotyczące demografii, fizjologii, warunków współistniejących i leków, a także szczegóły epizodu zatrucia tlenkiem węgla. Przeprowadzono badanie fizykalne, a jego wyniki zostały zarejestrowane. Zbiór testów neuropsychologicznych, w tym testy…

Wydatki państwowe na programy kontroli tytoniu i rozliczenie tytoniu ad

10 miesięcy ago

531 words

Sześć państw, które wyprodukowały ponad 23 miliony kilogramów tytoniu w 1999 roku (Georgia, Kentucky, Karolina Północna, Karolina Południowa, Tennessee i Wirginia), które stanowią około 94 procent produkcji tytoniu w USA, zostały zdefiniowane jako państwa produkujące tytoń. Ostatecznie liczbę dorosłych palących w każdym stanie oszacowano przez pomnożenie liczby osób w wieku co najmniej 18 lat w…

Małe tętniaki aorty brzusznej

10 miesięcy ago

1073 words

Dwa randomizowane badania zgłoszone przez Lederle i wsp.1 oraz brytyjski Small Aneurysm Trial Participants2 (wydanie z 9 maja) ujawniły, że można spodziewać się, że wczesna operacja u pacjentów z drobnymi tętniakami aorty brzusznej przyniesie korzyści, jeśli ryzyko operacji będzie znacznie mniejsze niż ryzyko spontanicznego pęknięcia. Śmiertelność operacyjna w tych badaniach wahała się od 2,7 do…

Ograniczenia autorów

10 miesięcy ago

248 words

Zmiana w polityce dotyczącej autorstwa (wydanie 4 lipca), w której uprzednio ograniczono liczbę autorów artykułu, jest właściwa i należy ją przyjąć z zadowoleniem. Ta zmiana nie chroni jednak osób, które w znacznym stopniu przyczyniły się do pracy naukowej, ale zostały celowo wyłączone z listy autorów. Aby uniknąć tego problemu, sugerujemy, aby czasopismo wychodziło poza wytyczne…

Peginterferon Alfa-2a plus rybawiryna w leczeniu przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C. ad

10 miesięcy ago

520 words

Osobami kwalifikującymi się byli pacjenci dorośli, którzy nigdy nie otrzymywali interferonu i którzy mieli co najmniej 2000 kopii RNA HCV na mililitr surowicy według testu reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR) (Cobas Amplicor HCV Monitor Test, wersja 2.0, Roche Diagnostics), aktywność aminotransferazy alaninowej w surowicy powyżej górnej granicy normy w ciągu sześciu miesięcy przed rozpoczęciem badania, oraz…

Warfaryna, aspirynę lub oba po zawale mięśnia sercowego ad

10 miesięcy ago

543 words

Współczynnik międzynarodowego współczynnika znormalizowanego (INR) był jednak poniżej tradycyjnego poziomu terapeutycznego i nie było korzyści z tego połączenia w porównaniu z samą aspiryną.21,22 Metaanaliza stosowania warfaryny u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca23 że zarówno warfaryna o wysokiej intensywności, jak i warfaryna o umiarkowanej intensywności plus kwas acetylosalicylowy okazały się lepsze od samej aspiryny. Wykazano, że…

szpital tarnów urologia cd

10 miesięcy ago

193 words

Po 30 minutach oocyty przemyto pięciokrotnie roztworem wolnym od sodu i rozpuszczono w 0,5 procentowym dodecylosiarczanie sodu i oznaczono radioaktywność. Badano 10-14 oocytów w każdym doświadczalnym stanie. Przeprowadzono trzy niezależne eksperymenty z użyciem różnych preparatów RNA. Eksperymenty napięciowo-zaciskowe Prądy wywołane fosforanem zmierzono w eksperymentach z dwoma zaciskami napięcia z użyciem wzmacniacza prądowo-napięciowego (Axoclamp-2A). Trzy dni…

Ekonomiczna ocena aktywowanego białka C w przypadku ciężkiej sepsy cd

10 miesięcy ago

54 words

Aby uwzględnić wzrost wskaźnika śmiertelności związanej z wiekiem po trzyletnim okresie obserwacji, skorygowaliśmy roczny wskaźnik umieralności odnotowany w trzecim roku obserwacji bezwzględnym przyrostem śmiertelności populacji kanadyjskiej w zależności od wieku .18 Wskaźniki zagrożenia oszacowano również dla podgrup pacjentów poddanych stratyfikacji w zależności od wieku (<40 lat, 40 do 59 lat, 60 do 79 lat lub…

Pracownicy służby zdrowia i uzależnienia

10 miesięcy ago

721 words

Raport Ostrowsky i in. (Wydanie 16 maja) oraz Perspektywa autorstwa Verghese2 podkreślają wagę upośledzenia związanego z uzależnieniem od alkoholu i narkotyków wśród lekarzy i innych pracowników służby zdrowia. Uzależnienie nie ogranicza rasy ani klasy w naszym społeczeństwie, a ekonomiczne, społeczne i osobiste koszty sprawiają, że leczenie jest priorytetem. Niepokoi nas jednak silny nacisk Verghese na…

Fala upałów: społeczna autopsja katastrofy w Chicago ad

10 miesięcy ago

281 words

Rzeczywiście, raport stanowił podstawę do pomyślnej reakcji Chicago na ekstremalne zjawiska pogodowe, któremu przypisano uratowanie setek istnień w lecie 1999 roku. Raport został szeroko zgłoszony i rozesłany do publicznych planistów zdrowia w całym kraju. Inne opisy reakcji burmistrza są podobnie poza bazą. Jako zastępca komisarza Departamentu Zdrowia w 1995 r. Byłem tam na każdym etapie…