Skip to content

Tag: kursy dla fizjoterapeutów

Dziedziczność gęstości mammograficznej, czynnik ryzyka raka piersi cd

6 miesięcy ago

571 words

Procent gęstej tkanki obliczono jako gęstą powierzchnię ÷ całkowitą powierzchnię x 100. Mammogramy odczytywano w zestawach po około 120 przez obserwatora, który był nieświadomy zygotyczności każdej kobiety lub tożsamości jej bliźniaka. Każdy zestaw zawierał mammogramy z bliźniąt monozygotycznych i dwuzygotycznych, a mammogramy z obu członków danej pary były zawarte w tym samym zbiorze; mammogramy zostały…

Narażenie środowiska na endotoksynę i jej związek z astmą u dzieci w wieku szkolnym cd

6 miesięcy ago

509 words

Ekspozycję na rolnictwo w pierwszym roku życia określono jako narażenie na stajnie w pierwszym roku życia, spożycie mleka bezpośrednio z gospodarstwa w pierwszym roku życia lub jedno i drugie. Testowanie swoistej IgE w surowicy Poziom swoistych IgE przeciwko alergenom w powietrzu we wszystkich próbkach surowicy mierzono za pomocą testu immunoenzymatycznego w centralnym laboratorium (Uniwersytecki Szpital…

Częstość występowania i rokowanie omdlenia cd

6 miesięcy ago

501 words

Te osiem kategorii zostało zredukowanych do czterech kategorii etiologicznych dla analizy wyniku: przyczyna sercowa, nieznana przyczyna, przyczyna neurologiczna (w tym omdlenia spowodowane udarem, przejściowy atak niedokrwienny i napad padaczkowy), i wazowagalna lub inna przyczyna (w tym omdlenie wazowagalne, omdlenie ortostatyczne, wymuszone lekiem omdlenie i omdlenie spowodowane innymi zidentyfikowanymi przyczynami). Wtórne analizy przeprowadzono również po wykluczeniu…

Hemofiltracja i dializa otrzewnowa w ostrej niewydolności nerek związanej z zakażeniem w Wietnamie cd

6 miesięcy ago

470 words

1, Gambro; sód, 140 mmol na litr; chlorek, 105,75 mmol na litr; wapń, 1,63 mmol na litr; magnez, 0,75 mmol na litr; potas, 2 mmol na litr; mleczan, 45 mmol na litr; i glukozę, 2 g na litr) wprowadzono do obiegu pozaustrojowego przed hemofiltrem (predilution). Szybkość przepływu hemofiltratu i płynu zastępczego kontrolowano za pomocą systemu…