Skip to content

Tag: endometrium sekrecyjne

Dziedziczność gęstości mammograficznej, czynnik ryzyka raka piersi ad 5

6 miesięcy ago

222 words

Zmienne te stanowiły około jednej czwartej skorygowanej pod względem wieku wariancji procentowej tkanki gęstej, a większość przypisywanych im wariancji wynikała z różnic w wskaźniku masy ciała (dane nie przedstawione). W żadnym z badań niezależnego związku między procentem gęstej tkanki a obecnym lub poprzednim stosowaniem doustnych środków antykoncepcyjnych lub hormonalnej terapii zastępczej ani z historią palenia…

Narażenie środowiska na endotoksynę i jej związek z astmą u dzieci w wieku szkolnym ad 5

6 miesięcy ago

505 words

Analizy kontrolowano pod względem wieku, płci, obszaru badań, rodzinnego wywiadu astmy i kataru siennego, poziomu wykształcenia rodziców i liczby rodzeństwa; analiza wykazuje odwrotną zależność między poziomem ekspozycji na endotoksynę a odpowiedzią na cytokiny, z wyjątkiem przypadku wytwarzania IFN-. po stymulacji SEB. Dla wszystkich czterech wykresów zastosowano wygładzanie o wartości 0,9. Stwierdzono również odwrotną zależność między…

Hemofiltracja i dializa otrzewnowa w ostrej niewydolności nerek związanej z zakażeniem w Wietnamie ad 5

6 miesięcy ago

598 words

Wykresy czasowe Kaplan-Meier czasu do śmierci (panel A) i czas do końca pierwszej sesji terapii z zastąpieniem nerki (panel B). W panelu B strzałki wskazują cenzorowanie danych dotyczących pacjentów, którzy zmarli podczas pierwszej sesji leczenia nerkozastępczego. Wartości P pochodziły z testu log-rank. Mediana czasu do śmierci wśród osób, które zmarły w grupie przeznaczonej do dializy…

Częstość występowania i rokowanie omdlenia ad 5

6 miesięcy ago

199 words

Sto pięćdziesiąt siedem uczestników (21,6 procent) zgłosiło jeden lub więcej nawrotów omdlenia (17,6 procent zgłosiło jeden nawrót, 3,3 procent dwa nawroty i 0,7 procent trzy lub więcej nawrotów). Częstość nawrotów wśród uczestników z historią omdleń była większa niż częstość pierwszego epizodu omdlenia u osób bez takiej historii (współczynnik ryzyka zmieniony wielowymiarowo, 23,2, przedział ufności 95%,…