Skip to content

Tag: endometrium po poronieniach

Program szczepień przeciwko odrze

10 miesięcy ago

140 words

Na podstawie ustaleń podjętych po epidemii odry w St Louis przewidywano, że do osiągnięcia celu eliminacji odry w Stanach Zjednoczonych niezbędny będzie dwudawkowy program szczepień. Od 1972 r. W Stanach Zjednoczonych miały miejsce 2 dodatkowe epidemie odry (1976-1977 i 1989-1991). Jednak dopiero w 1989 r. Komitet Doradczy ds. Szczepień opracował zalecenie dotyczące drugiej dawki szczepionki…

Wydatki państwowe na programy kontroli tytoniu i rozliczenie tytoniu

10 miesięcy ago

721 words

Minęły już cztery lata, odkąd przemysł tytoniowy zawarł ugodę ze wszystkimi 50 państwami i zasugerowano, że ugoda nie spełnia obietnicy1. Pomimo nowo narzuconych ograniczeń marketingowych, 24-procentowy wzrost wydatków marketingowych przez branża tytoniowa w roku następującym po rozliczeniu (w sumie 8,24 miliarda dolarów) była najwyższą odnotowaną w historii.2 Nie zanotowano znaczącego spadku ogłoszeń w czasopismach kierowanych…

Niedobór pielęgniarski i jakość opieki

10 miesięcy ago

1055 words

Odkrycia zgłoszone przez Needlemana i współpracowników (wydanie 30 maja) dostarczają dalszych dowodów na to, czego od pewnego czasu obawiają się pielęgniarki szpitalne: zbyt mało jest personelu pielęgniarskiego zarejestrowanego pielęgniarki (RN), a zbyt mało jest wsparcia dla zapewnienia bezpieczeństwa i dobroczynna opieka nad pacjentami. Chociaż nie ma prostej poprawki, zmiana może nastąpić zbyt późno i za…

Gastroenteria Onkologia: zasady i praktyka ad

10 miesięcy ago

419 words

Ta strategia pozwala uniknąć kompartmentalizacji, która pojawia się, gdy leczenie zbliża się (tj. Chirurgia, radioterapia i chemioterapia) omówiono w oddzielnych sekcjach. Jego zalety są najbardziej widoczne w rozdziałach dotyczących raka trzustki, żołądka i odbytnicy, w których dyskusje na temat różnych podejść do leczenia płynnie się łączą. Niemniej ta interdyscyplinarna strategia może nie działać dla wszystkich.…

Peginterferon Alfa-2a plus rybawiryna w leczeniu przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C.

10 miesięcy ago

169 words

Leczenie wyłącznie peginterferonem alfa-2a powoduje istotnie wyższą odpowiedź wirusologiczną niż leczenie samym interferonem alfa-2a u pacjentów z przewlekłym zakażeniem wirusem zapalenia wątroby typu C (HCV). Porównaliśmy skuteczność i bezpieczeństwo peginterferonu alfa-2a z rybawiryną, interferonem alfa-2b z rybawiryną i peginterferonem alfa-2a w początkowym leczeniu przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C. Metody Łącznie 1121 pacjentów zostało losowo…

Warfaryna, aspirynę lub oba po zawale mięśnia sercowego

10 miesięcy ago

210 words

Rola leczenia przeciwzakrzepowego w prewencji wtórnej po zawale serca jest dobrze ustalona. Chociaż dostępna literatura sugeruje, że warfaryna jest lepsza od aspiryny, to aspiryna jest obecnie najszerzej stosowanym lekiem. Zbadaliśmy skuteczność i bezpieczeństwo warfaryny, aspiryny lub obu po zawale mięśnia sercowego. Metody W randomizowanym, wieloośrodkowym badaniu z udziałem 3630 pacjentów, 1216 otrzymało warfarynę (w dawce…

szpital tarnów urologia ad

10 miesięcy ago

491 words

Próbki pobierano od pacjentów przez dwa lub więcej dni. Wszyscy pacjenci mieli trwałą hipofosfatemię; niska maksymalna reabsorpcja fosforanu nerkowego, znormalizowana według wskaźnika filtracji kłębuszkowej; normalne zjonizowane stężenia wapnia w surowicy; i normalne stężenia parathormonu w osoczu. Maksymalna reabsorpcja fosforanu nerkowego, znormalizowana według współczynnika filtracji kłębuszkowej, została określona za pomocą nomogramu opisanego przez Waltona i Bijvoët.22…

Ekonomiczna ocena aktywowanego białka C w przypadku ciężkiej sepsy ad

10 miesięcy ago

539 words

Koszty i lata życia zostały zdyskontowane według rocznej stopy 5% 15. Koszty obliczono na podstawie dolarów kanadyjskich w 2001 r. I przeliczono na waluty amerykańskie według kursu USD na 1,47 dolarów kanadyjskich; kwoty podane są w dolarach amerykańskich. Analizy przeprowadzono przy użyciu oprogramowania Data Pro (TreeAge Software). Kohorta Konwencjonalnej Opieki Roczne wskaźniki umieralności wśród osób,…

Ostry epizod choroby Raynauda

10 miesięcy ago

384 words

54-letni mężczyzna miał ostry pierwotny epizod choroby Raynauda po surfowaniu przez 80 minut w wodzie o temperaturze 21 ° C. Charakterystyczna asymetryczna bladość paliczków końcowych czwartej cyfry po prawej stronie utrzymywała się przez 40 minut. Widoczne było wyraźne rozgraniczenie między drugim i trzecim stawem paliczkowym, ale nie było żadnych innych objawów. Bladka ustąpiła samoistnie bez…

Fala upałów: społeczna autopsja katastrofy w Chicago

10 miesięcy ago

615 words

Podobnie jak kierowcy, którzy zwalniają, by wpatrywać się w następstwa wypadków samochodowych, większość ludzi jest zafascynowana klęskami meteorologicznymi. Niebezpieczeństwa związane z wietrzeniem huraganu, niszczenie mienia przez tsunami i ludzki dramat powodziowy, wszystko to sprawia, że namiętne opowieści o walce i przetrwaniu. Jednak jeden rodzaj katastrofy związanej z pogodą – śmiertelna fala ciepła i wilgoci –…