Dziedziczność gęstości mammograficznej, czynnik ryzyka raka piersi ad 6

Szacunkowa odziedziczalność oparta na modelu zawierającym dodatkowe składniki genetyczne i specyficzne dla poszczególnych osób wyniosła 65 procent w badaniu australijskim i 74 procent w badaniu w Ameryce Północnej z dostosowaniem wyłącznie do wieku; szacunek wynosił 60 procent w badaniu australijskim i 67 procent w badaniu w Ameryce Północnej z korektą dotyczącą wieku i innych zmiennych towarzyszących. Dyskusja
Wyniki naszych dwóch bliźniaczych badań powielają się nawzajem, dostarczając przekonujących dowodów na to, że duże zró...

Ograniczenia autorów

Zmiana w polityce dotyczącej autorstwa (wydanie 4 lipca), w której uprzednio ograniczono liczbę autorów artykułu, jest właściwa i należy ją przyjąć z zadowoleniem. Ta zmiana nie chroni jednak osób, które w znacznym stopniu przyczyniły się do pracy naukowej, ale zostały celowo wyłączone z listy autorów. Aby uniknąć tego problemu, sugerujemy, aby czasopismo wychodziło poza wytyczne Międzynarodowego Komitetu Redaktorów czasopism medycznych2 i wymagało od autorów oświadczenia, że żadna osoba, która spełnia kryteria autorstwa, nie została...

Ekonomiczna ocena aktywowanego białka C w przypadku ciężkiej sepsy ad 8

Inne metody obliczania kosztów zostały uwzględnione w analizie wrażliwości. Koszt opieki zdrowotnej dla osób poszkodowanych w szpitalach za lata 1, 2 i 3 po wypisie ze szpitala obliczono jako sumę rocznych kosztów hospitalizacji, wizyt w izbie przyjęć i chirurgii jednego dnia w Regionie Zdrowotnym w Calgary, koszt hospitalizacji pacjenci przyjęci do szpitali w Albercie, ale poza regionem Calgary Health, oraz wszelkie roszczenia lekarzy. Założono, że bezpośredni koszt opieki pozostał stały po roku 3; to założenie zostało przetestowane w analizie ...

Zobacz też:

endometrium polipowate zasady savoir vivre przy stole sennik znaleźć pieniądze urolog warszawa nfz endometrium po poronieniach zniesiona lordoza szyjna objawy endometrium proliferacyjne przeglądarka skierowan do sanatorium olx susz poradnia zaburzeń rytmu serca bromatologia i chemia toksykologiczna wenus w futrze cda kursy dla fizjoterapeutów wadowice olx kursy fizjoterapia adapalen endometrium w ciąży wymiary olx radzymin endometrium sekrecyjne endometrium w fazie sekrecji rodzaje manicure

Modna dzi- siaj teoria konwergencji

Centrum danych statystycznych w LDS Hospital zaplanowało i przeprowadziło tymczasowe analizy po sześciotygodniowych danych dostępnych od 50, 100 i 150 zapisanych pacjentów, stosując regułę zatrzymania wymagającą dwustronnej wartości P odpowiednio 0,0001, 0,001 i 0,01 dla trzech analiz. Statystycy i śledczy, którzy byli zaślepieni przydziałami pacjentów do leczenia, mieli dostęp do wyników analiz pośrednich. Ostateczna analiza pierwotnego wyniku dla przewidywanych 200 pacjentów wykazałaby istotną różnicę, gdyby wartość P była mniejsza ni...

Najnowsze zdjęcia w galerii endometrium.net:

331#urolog warszawa nfz , #endometrium po poronieniach , #zniesiona lordoza szyjna objawy , #endometrium proliferacyjne , #przeglądarka skierowan do sanatorium , #olx susz , #poradnia zaburzeń rytmu serca , #bromatologia i chemia toksykologiczna , #endokrynolog wrocław , #kursy dla fizjoterapeutów ,