Przypadek 16-2002: Neurocysticercosis

Przypadek 16-2002 (wydanie 23 maja) opisuje 41-letnią kobietę z uogólnionym bólem głowy i krwotocznym uszkodzeniem na neuroobrazowaniu; na biopsję mózgu, jej stan został zdiagnozowany jako zakrzepica żylna mózgu. Kilka czynników sugeruje jednak, że zakrzepica żylna mózgu mogła być wtórna do oddzielnego, leżącego u podstaw procesu.
Biorąc pod uwagę kraj pochodzenia pacjenta (Salwador) i jej częste powroty tam, wraz z obecnością osobn...

Sprawa Wendland

Komentarz Lo et al. (Wydanie z 9 maja) wykazuje zaniepokojenie wpływem decyzji Sądu Najwyższego Kalifornii w sprawie Wendlanda2 i zapewnia radę dla lekarzy w sprawie ich odpowiedzi na tę decyzję.
Sama decyzja uznała jej bardzo ograniczone zastosowanie, w tym wniosek tylko do wyznaczonych przez sąd konserwatorów. Ironią losu jest to, że gdyby żona Roberta Wendlanda nie pozwoliła się zostać prawnym konserwatorem zabytków, pozostałaby ona zast...

Narażenie środowiska na endotoksynę i jej związek z astmą u dzieci w wieku szkolnym cd

Ekspozycję na rolnictwo w pierwszym roku życia określono jako narażenie na stajnie w pierwszym roku życia, spożycie mleka bezpośrednio z gospodarstwa w pierwszym roku życia lub jedno i drugie. Testowanie swoistej IgE w surowicy
Poziom swoistych IgE przeciwko alergenom w powietrzu we wszystkich próbkach surowicy mierzono za pomocą testu immunoenzymatycznego w centralnym laboratorium (Uniwersytecki Szpital Dziecięcy Charité w Berlinie). Atopię zd...

Zobacz też:

endometrium polipowate zasady savoir vivre przy stole sennik znaleźć pieniądze urolog warszawa nfz endometrium po poronieniach zniesiona lordoza szyjna objawy endometrium proliferacyjne przeglądarka skierowan do sanatorium olx susz poradnia zaburzeń rytmu serca bromatologia i chemia toksykologiczna wenus w futrze cda kursy dla fizjoterapeutów wadowice olx kursy fizjoterapia adapalen endometrium w ciąży wymiary olx radzymin endometrium sekrecyjne endometrium w fazie sekrecji rodzaje manicure

Produkcja klinkieru drogowego oparta jest na nieco innych metodach technologicznych

W komórkach jajowych wykazujących ekspresję zmutowanego NPT2a, prąd wywołany fosforanem był niższy we wszystkich badanych stężeniach fosforanów niż w oocytach eksprymujących transporter typu dzikiego (Figura 3B). W oocytach wykazujących ekspresję zmutowanego NPT2a w zakresie badanych stężeń fosforanów nie zaobserwowano plateau w indukowanym fosforanem prądzie, co sugeruje, że zmutowane transportery mają zmniejszone powinowactwo do fosforanu. P...

Najnowsze zdjęcia w galerii endometrium.net:

331#endometrium po poronieniach , #zniesiona lordoza szyjna objawy , #endometrium proliferacyjne , #przeglądarka skierowan do sanatorium , #olx susz , #poradnia zaburzeń rytmu serca , #bromatologia i chemia toksykologiczna , #endokrynolog wrocław , #kursy dla fizjoterapeutów , #wadowice olx ,