Skip to content

Kategoria: Bez kategorii

Wydatki państwowe na programy kontroli tytoniu i rozliczenie tytoniu ad 5

7 miesięcy ago

576 words

Możliwym wyjaśnieniem tego odkrycia jest zróżnicowanie lokalnej kultury tytoniowej wśród państw. Odkryliśmy, że państwa produkujące tytoń inwestują mniej niż połowę w swoje programy kontroli tytoniu, jak inne państwa. Względy polityczne i gospodarcze mogą sprawić, że ustawodawcy będą mniej skłonni wspierać programy kontroli tytoniu w tych państwach. Na przykład ustawodawcy w państwach produkujących tytoń zainwestowali mniejszą…

Wydatki państwowe na programy kontroli tytoniu i rozliczenie tytoniu czesc 4

7 miesięcy ago

345 words

Państwa produkujące tytoń również wykazywały wyższy wskaźnik palenia niż inne państwa, chociaż różnica ta nie była statystycznie istotna. Dochód na osobę na mieszkańca, wydatki Medicaid i odsetek ludności bez ubezpieczenia zdrowotnego nie były powiązane z finansowaniem programów kontroli tytoniu. W przypadku analizy wieloczynnikowej udział dochodów z rozliczenia przyznanych programom kontroli tytoniu oraz liczba otrzymanych dolarów…

Wydatki państwowe na programy kontroli tytoniu i rozliczenie tytoniu cd

7 miesięcy ago

409 words

Kategoria Inne obejmuje edukację (3,8 procent wszystkich przydzielonych funduszy rozliczeniowych), usługi dla dzieci i młodzieży (3,7 procent), rezerwę budżetową (13,7 procent) i różne (18,7 procent). Procenty nie sumują się 100 ze względu na zaokrąglenia. Rządy państwowe w sumie zagospodarowały w 2001 r. Około 6,5 miliarda dolarów w funduszach rozrachunkowych. Około 6 procent tych funduszy było…

Wydatki państwowe na programy kontroli tytoniu i rozliczenie tytoniu ad

7 miesięcy ago

531 words

Sześć państw, które wyprodukowały ponad 23 miliony kilogramów tytoniu w 1999 roku (Georgia, Kentucky, Karolina Północna, Karolina Południowa, Tennessee i Wirginia), które stanowią około 94 procent produkcji tytoniu w USA, zostały zdefiniowane jako państwa produkujące tytoń. Ostatecznie liczbę dorosłych palących w każdym stanie oszacowano przez pomnożenie liczby osób w wieku co najmniej 18 lat w…

Przypadek 16-2002: Neurocysticercosis

7 miesięcy ago

670 words

Przypadek 16-2002 (wydanie 23 maja) opisuje 41-letnią kobietę z uogólnionym bólem głowy i krwotocznym uszkodzeniem na neuroobrazowaniu; na biopsję mózgu, jej stan został zdiagnozowany jako zakrzepica żylna mózgu. Kilka czynników sugeruje jednak, że zakrzepica żylna mózgu mogła być wtórna do oddzielnego, leżącego u podstaw procesu. Biorąc pod uwagę kraj pochodzenia pacjenta (Salwador) i jej częste…

Sprawa Wendland

7 miesięcy ago

225 words

Komentarz Lo et al. (Wydanie z 9 maja) wykazuje zaniepokojenie wpływem decyzji Sądu Najwyższego Kalifornii w sprawie Wendlanda2 i zapewnia radę dla lekarzy w sprawie ich odpowiedzi na tę decyzję. Sama decyzja uznała jej bardzo ograniczone zastosowanie, w tym wniosek tylko do wyznaczonych przez sąd konserwatorów. Ironią losu jest to, że gdyby żona Roberta Wendlanda…

Małe tętniaki aorty brzusznej

7 miesięcy ago

1073 words

Dwa randomizowane badania zgłoszone przez Lederle i wsp.1 oraz brytyjski Small Aneurysm Trial Participants2 (wydanie z 9 maja) ujawniły, że można spodziewać się, że wczesna operacja u pacjentów z drobnymi tętniakami aorty brzusznej przyniesie korzyści, jeśli ryzyko operacji będzie znacznie mniejsze niż ryzyko spontanicznego pęknięcia. Śmiertelność operacyjna w tych badaniach wahała się od 2,7 do…

Niedobór pielęgniarski i jakość opieki

7 miesięcy ago

1055 words

Odkrycia zgłoszone przez Needlemana i współpracowników (wydanie 30 maja) dostarczają dalszych dowodów na to, czego od pewnego czasu obawiają się pielęgniarki szpitalne: zbyt mało jest personelu pielęgniarskiego zarejestrowanego pielęgniarki (RN), a zbyt mało jest wsparcia dla zapewnienia bezpieczeństwa i dobroczynna opieka nad pacjentami. Chociaż nie ma prostej poprawki, zmiana może nastąpić zbyt późno i za…

Przeciwciało monoklonalne anty-CD3 w nowej cukrzycy typu 1

7 miesięcy ago

706 words

Raport Herolda i in. (Wydanie 30 maja) na temat stosowania przeciwciała monoklonalnego anty-CD3 u pacjentów z cukrzycą typu o nowym początku i towarzyszącym artykułowi redakcyjnemu Gale2 pozostawiają bez odpowiedzi ważne pytania. Autorzy sugerują, że leczenie przeciwciałem anty-CD3 łagodzi pogorszenie produkcji insuliny i poprawia kontrolę metaboliczną. Co więcej, sugerują, że z powodu różnic w poziomach hemoglobiny…

Ograniczenia autorów

7 miesięcy ago

248 words

Zmiana w polityce dotyczącej autorstwa (wydanie 4 lipca), w której uprzednio ograniczono liczbę autorów artykułu, jest właściwa i należy ją przyjąć z zadowoleniem. Ta zmiana nie chroni jednak osób, które w znacznym stopniu przyczyniły się do pracy naukowej, ale zostały celowo wyłączone z listy autorów. Aby uniknąć tego problemu, sugerujemy, aby czasopismo wychodziło poza wytyczne…