Skip to content

Autor: admin

Wydatki państwowe na programy kontroli tytoniu i rozliczenie tytoniu ad 5

10 miesięcy ago

576 words

Możliwym wyjaśnieniem tego odkrycia jest zróżnicowanie lokalnej kultury tytoniowej wśród państw. Odkryliśmy, że państwa produkujące tytoń inwestują mniej niż połowę w swoje programy kontroli tytoniu, jak inne państwa. Względy polityczne i gospodarcze mogą sprawić, że ustawodawcy będą mniej skłonni wspierać programy kontroli tytoniu w tych państwach. Na przykład ustawodawcy w państwach produkujących tytoń zainwestowali mniejszą…

Wydatki państwowe na programy kontroli tytoniu i rozliczenie tytoniu czesc 4

10 miesięcy ago

345 words

Państwa produkujące tytoń również wykazywały wyższy wskaźnik palenia niż inne państwa, chociaż różnica ta nie była statystycznie istotna. Dochód na osobę na mieszkańca, wydatki Medicaid i odsetek ludności bez ubezpieczenia zdrowotnego nie były powiązane z finansowaniem programów kontroli tytoniu. W przypadku analizy wieloczynnikowej udział dochodów z rozliczenia przyznanych programom kontroli tytoniu oraz liczba otrzymanych dolarów…

Wydatki państwowe na programy kontroli tytoniu i rozliczenie tytoniu cd

10 miesięcy ago

409 words

Kategoria Inne obejmuje edukację (3,8 procent wszystkich przydzielonych funduszy rozliczeniowych), usługi dla dzieci i młodzieży (3,7 procent), rezerwę budżetową (13,7 procent) i różne (18,7 procent). Procenty nie sumują się 100 ze względu na zaokrąglenia. Rządy państwowe w sumie zagospodarowały w 2001 r. Około 6,5 miliarda dolarów w funduszach rozrachunkowych. Około 6 procent tych funduszy było…

Wydatki państwowe na programy kontroli tytoniu i rozliczenie tytoniu ad

10 miesięcy ago

531 words

Sześć państw, które wyprodukowały ponad 23 miliony kilogramów tytoniu w 1999 roku (Georgia, Kentucky, Karolina Północna, Karolina Południowa, Tennessee i Wirginia), które stanowią około 94 procent produkcji tytoniu w USA, zostały zdefiniowane jako państwa produkujące tytoń. Ostatecznie liczbę dorosłych palących w każdym stanie oszacowano przez pomnożenie liczby osób w wieku co najmniej 18 lat w…

Przypadek 16-2002: Neurocysticercosis

10 miesięcy ago

670 words

Przypadek 16-2002 (wydanie 23 maja) opisuje 41-letnią kobietę z uogólnionym bólem głowy i krwotocznym uszkodzeniem na neuroobrazowaniu; na biopsję mózgu, jej stan został zdiagnozowany jako zakrzepica żylna mózgu. Kilka czynników sugeruje jednak, że zakrzepica żylna mózgu mogła być wtórna do oddzielnego, leżącego u podstaw procesu. Biorąc pod uwagę kraj pochodzenia pacjenta (Salwador) i jej częste…

Sprawa Wendland

10 miesięcy ago

225 words

Komentarz Lo et al. (Wydanie z 9 maja) wykazuje zaniepokojenie wpływem decyzji Sądu Najwyższego Kalifornii w sprawie Wendlanda2 i zapewnia radę dla lekarzy w sprawie ich odpowiedzi na tę decyzję. Sama decyzja uznała jej bardzo ograniczone zastosowanie, w tym wniosek tylko do wyznaczonych przez sąd konserwatorów. Ironią losu jest to, że gdyby żona Roberta Wendlanda…

Małe tętniaki aorty brzusznej

10 miesięcy ago

1073 words

Dwa randomizowane badania zgłoszone przez Lederle i wsp.1 oraz brytyjski Small Aneurysm Trial Participants2 (wydanie z 9 maja) ujawniły, że można spodziewać się, że wczesna operacja u pacjentów z drobnymi tętniakami aorty brzusznej przyniesie korzyści, jeśli ryzyko operacji będzie znacznie mniejsze niż ryzyko spontanicznego pęknięcia. Śmiertelność operacyjna w tych badaniach wahała się od 2,7 do…

Niedobór pielęgniarski i jakość opieki

10 miesięcy ago

1055 words

Odkrycia zgłoszone przez Needlemana i współpracowników (wydanie 30 maja) dostarczają dalszych dowodów na to, czego od pewnego czasu obawiają się pielęgniarki szpitalne: zbyt mało jest personelu pielęgniarskiego zarejestrowanego pielęgniarki (RN), a zbyt mało jest wsparcia dla zapewnienia bezpieczeństwa i dobroczynna opieka nad pacjentami. Chociaż nie ma prostej poprawki, zmiana może nastąpić zbyt późno i za…

Przeciwciało monoklonalne anty-CD3 w nowej cukrzycy typu 1

10 miesięcy ago

706 words

Raport Herolda i in. (Wydanie 30 maja) na temat stosowania przeciwciała monoklonalnego anty-CD3 u pacjentów z cukrzycą typu o nowym początku i towarzyszącym artykułowi redakcyjnemu Gale2 pozostawiają bez odpowiedzi ważne pytania. Autorzy sugerują, że leczenie przeciwciałem anty-CD3 łagodzi pogorszenie produkcji insuliny i poprawia kontrolę metaboliczną. Co więcej, sugerują, że z powodu różnic w poziomach hemoglobiny…

Ograniczenia autorów

10 miesięcy ago

248 words

Zmiana w polityce dotyczącej autorstwa (wydanie 4 lipca), w której uprzednio ograniczono liczbę autorów artykułu, jest właściwa i należy ją przyjąć z zadowoleniem. Ta zmiana nie chroni jednak osób, które w znacznym stopniu przyczyniły się do pracy naukowej, ale zostały celowo wyłączone z listy autorów. Aby uniknąć tego problemu, sugerujemy, aby czasopismo wychodziło poza wytyczne…