Skip to content

Program szczepień przeciwko odrze

1 rok ago

140 words

Na podstawie ustaleń podjętych po epidemii odry w St Louis przewidywano, że do osiągnięcia celu eliminacji odry w Stanach Zjednoczonych niezbędny będzie dwudawkowy program szczepień. Od 1972 r. W Stanach Zjednoczonych miały miejsce 2 dodatkowe epidemie odry (1976-1977 i 1989-1991). Jednak dopiero w 1989 r. Komitet Doradczy ds. Szczepień opracował zalecenie dotyczące drugiej dawki szczepionki…

Metody badań nad odrą

1 rok ago

206 words

Wszystkie potwierdzone przypadki odry zgłoszone do Kalifornijskiego Departamentu Zdrowia Publicznego (CDPH) od 1 stycznia 2000 r. Do 31 grudnia 2015 r. Zostały poddane przeglądowi. Przypadki potwierdzono przez wykazanie specyficznego przeciwciała IgM lub wykazanie odry RNA przez reakcję łańcuchową polimerazy (PCR) w próbkach gardła, jamy nosowo-gardłowej lub moczu. Badania przeciwciał IgM specyficzne dla odropów zostały zlecone…

Tlen hiperbaryczny do zatrucia tlenkiem węgla ad 5

1 rok ago

515 words

Wszystkie testy są standaryzowane, o znanej wiarygodności i trafności, 18-20,25 i były podawane zgodnie ze znormalizowanymi formatami25 w cichych, prywatnych salach egzaminacyjnych. Po trzeciej sesji kameralnej przeszkoleni badacze powtórzyli badanie neurologiczne, które zostało wykonane po pierwszej sesji kameralnej, a także wykonali testy węchu, ostrości wzroku, ukłucia szpilką i wibracją, szybkiego pronacji-supinacji przedramion, normalnego chodu i…

Tlen hiperbaryczny do zatrucia tlenkiem węgla czesc 4

1 rok ago

539 words

Terapeuci ci zachowywali oddzielne poufne zapisy z posiedzeń kameralnych, aby upewnić się, że inni nie byli świadomi zadań grupy terapeutycznej. Kolekcja danych W momencie rekrutacji rejestrowano dane dotyczące demografii, fizjologii, warunków współistniejących i leków, a także szczegóły epizodu zatrucia tlenkiem węgla. Przeprowadzono badanie fizykalne, a jego wyniki zostały zarejestrowane. Zbiór testów neuropsychologicznych, w tym testy…

Wydatki państwowe na programy kontroli tytoniu i rozliczenie tytoniu

1 rok ago

721 words

Minęły już cztery lata, odkąd przemysł tytoniowy zawarł ugodę ze wszystkimi 50 państwami i zasugerowano, że ugoda nie spełnia obietnicy1. Pomimo nowo narzuconych ograniczeń marketingowych, 24-procentowy wzrost wydatków marketingowych przez branża tytoniowa w roku następującym po rozliczeniu (w sumie 8,24 miliarda dolarów) była najwyższą odnotowaną w historii.2 Nie zanotowano znaczącego spadku ogłoszeń w czasopismach kierowanych…

Tlen hiperbaryczny do zatrucia tlenkiem węgla ad 9

1 rok ago

614 words

Problemy te są podobne do następstw poznawczych obserwowanych u pacjentów, którzy zostali poddani ocenie kilka lat po planowym zabiegu pomostowania tętnic wieńcowych.38 Nasze wyniki sugerują, że zapobieganie powikłaniom poznawczym u jednego pacjenta ocenianego w sześć tygodni po ostrym zatruciu tlenkiem węgla wymaga tlenu hiperbarycznego leczenie tylko pięciu pacjentów. Chociaż hiperbaryczna terapia tlenowa może powodować napady…

Tlen hiperbaryczny do zatrucia tlenkiem węgla ad 8

1 rok ago

41 words

Wyniki T dla podtestów neuropsychologicznych. Wyniki T dla testów neuropsychologicznych nie różniły się istotnie pomiędzy grupami terapeutycznymi (P = 0,31). Wyniki T wykazały poprawę w porównaniu z badaniem bezpośrednio po trzeciej sesji w komorze do sześciu tygodni (P <0,001), z podobnymi wskaźnikami poprawy w obu leczonych grupach (P = 0,62). Jedynie różnice między grupami leczonymi…

Tlen hiperbaryczny do zatrucia tlenkiem węgla ad 7

1 rok ago

115 words

Siedemdziesiąt pięć pacjentów w grupie hiperbarycznej-tlenowej i 72 w grupie z normobarycznym tlenem ukończyły badania neuropsychologiczne po sześciu tygodniach (ryc. 3). Charakterystyka linii bazowej była podobna w obu grupach (Tabela 1), chociaż dysfunkcja móżdżku przed leczeniem była częstsza w grupie z tlenem normobarycznym (15 procent, w porównaniu z 4 procentami w grupie z hiperbarycznym tlenem;…

Tlen hiperbaryczny do zatrucia tlenkiem węgla ad 6

1 rok ago

504 words

Centrum danych statystycznych w LDS Hospital zaplanowało i przeprowadziło tymczasowe analizy po sześciotygodniowych danych dostępnych od 50, 100 i 150 zapisanych pacjentów, stosując regułę zatrzymania wymagającą dwustronnej wartości P odpowiednio 0,0001, 0,001 i 0,01 dla trzech analiz. Statystycy i śledczy, którzy byli zaślepieni przydziałami pacjentów do leczenia, mieli dostęp do wyników analiz pośrednich. Ostateczna analiza…

Wydatki państwowe na programy kontroli tytoniu i rozliczenie tytoniu ad 6

1 rok ago

539 words

Można argumentować, że taki podział jest odpowiedni, ponieważ dochód z rozliczenia zastępuje fundusze, które zostałyby przeznaczone na programy niezwiązane ze zdrowiem, ale musiał zostać skierowany na programy zdrowotne w celu leczenia chorób związanych z paleniem tytoniu. Jednak choroby związane z paleniem tytoniu stanowią więcej niż finansowe obciążenie budżetów państwowych, ponieważ obywatele państw cierpią bezpośrednio z…