Skip to content

Program szczepień przeciwko odrze

11 miesięcy ago

140 words

Na podstawie ustaleń podjętych po epidemii odry w St Louis przewidywano, że do osiągnięcia celu eliminacji odry w Stanach Zjednoczonych niezbędny będzie dwudawkowy program szczepień. Od 1972 r. W Stanach Zjednoczonych miały miejsce 2 dodatkowe epidemie odry (1976-1977 i 1989-1991). Jednak dopiero w 1989 r. Komitet Doradczy ds. Szczepień opracował zalecenie dotyczące drugiej dawki szczepionki…

Metody badań nad odrą

11 miesięcy ago

206 words

Wszystkie potwierdzone przypadki odry zgłoszone do Kalifornijskiego Departamentu Zdrowia Publicznego (CDPH) od 1 stycznia 2000 r. Do 31 grudnia 2015 r. Zostały poddane przeglądowi. Przypadki potwierdzono przez wykazanie specyficznego przeciwciała IgM lub wykazanie odry RNA przez reakcję łańcuchową polimerazy (PCR) w próbkach gardła, jamy nosowo-gardłowej lub moczu. Badania przeciwciał IgM specyficzne dla odropów zostały zlecone…

Tlen hiperbaryczny do zatrucia tlenkiem węgla ad 5

11 miesięcy ago

515 words

Wszystkie testy są standaryzowane, o znanej wiarygodności i trafności, 18-20,25 i były podawane zgodnie ze znormalizowanymi formatami25 w cichych, prywatnych salach egzaminacyjnych. Po trzeciej sesji kameralnej przeszkoleni badacze powtórzyli badanie neurologiczne, które zostało wykonane po pierwszej sesji kameralnej, a także wykonali testy węchu, ostrości wzroku, ukłucia szpilką i wibracją, szybkiego pronacji-supinacji przedramion, normalnego chodu i…

Tlen hiperbaryczny do zatrucia tlenkiem węgla czesc 4

11 miesięcy ago

539 words

Terapeuci ci zachowywali oddzielne poufne zapisy z posiedzeń kameralnych, aby upewnić się, że inni nie byli świadomi zadań grupy terapeutycznej. Kolekcja danych W momencie rekrutacji rejestrowano dane dotyczące demografii, fizjologii, warunków współistniejących i leków, a także szczegóły epizodu zatrucia tlenkiem węgla. Przeprowadzono badanie fizykalne, a jego wyniki zostały zarejestrowane. Zbiór testów neuropsychologicznych, w tym testy…

Wydatki państwowe na programy kontroli tytoniu i rozliczenie tytoniu

11 miesięcy ago

721 words

Minęły już cztery lata, odkąd przemysł tytoniowy zawarł ugodę ze wszystkimi 50 państwami i zasugerowano, że ugoda nie spełnia obietnicy1. Pomimo nowo narzuconych ograniczeń marketingowych, 24-procentowy wzrost wydatków marketingowych przez branża tytoniowa w roku następującym po rozliczeniu (w sumie 8,24 miliarda dolarów) była najwyższą odnotowaną w historii.2 Nie zanotowano znaczącego spadku ogłoszeń w czasopismach kierowanych…

Tlen hiperbaryczny do zatrucia tlenkiem węgla ad 9

11 miesięcy ago

614 words

Problemy te są podobne do następstw poznawczych obserwowanych u pacjentów, którzy zostali poddani ocenie kilka lat po planowym zabiegu pomostowania tętnic wieńcowych.38 Nasze wyniki sugerują, że zapobieganie powikłaniom poznawczym u jednego pacjenta ocenianego w sześć tygodni po ostrym zatruciu tlenkiem węgla wymaga tlenu hiperbarycznego leczenie tylko pięciu pacjentów. Chociaż hiperbaryczna terapia tlenowa może powodować napady…

Tlen hiperbaryczny do zatrucia tlenkiem węgla ad 8

11 miesięcy ago

41 words

Wyniki T dla podtestów neuropsychologicznych. Wyniki T dla testów neuropsychologicznych nie różniły się istotnie pomiędzy grupami terapeutycznymi (P = 0,31). Wyniki T wykazały poprawę w porównaniu z badaniem bezpośrednio po trzeciej sesji w komorze do sześciu tygodni (P <0,001), z podobnymi wskaźnikami poprawy w obu leczonych grupach (P = 0,62). Jedynie różnice między grupami leczonymi…

Tlen hiperbaryczny do zatrucia tlenkiem węgla ad 7

11 miesięcy ago

115 words

Siedemdziesiąt pięć pacjentów w grupie hiperbarycznej-tlenowej i 72 w grupie z normobarycznym tlenem ukończyły badania neuropsychologiczne po sześciu tygodniach (ryc. 3). Charakterystyka linii bazowej była podobna w obu grupach (Tabela 1), chociaż dysfunkcja móżdżku przed leczeniem była częstsza w grupie z tlenem normobarycznym (15 procent, w porównaniu z 4 procentami w grupie z hiperbarycznym tlenem;…

Tlen hiperbaryczny do zatrucia tlenkiem węgla ad 6

11 miesięcy ago

504 words

Centrum danych statystycznych w LDS Hospital zaplanowało i przeprowadziło tymczasowe analizy po sześciotygodniowych danych dostępnych od 50, 100 i 150 zapisanych pacjentów, stosując regułę zatrzymania wymagającą dwustronnej wartości P odpowiednio 0,0001, 0,001 i 0,01 dla trzech analiz. Statystycy i śledczy, którzy byli zaślepieni przydziałami pacjentów do leczenia, mieli dostęp do wyników analiz pośrednich. Ostateczna analiza…

Wydatki państwowe na programy kontroli tytoniu i rozliczenie tytoniu ad 6

11 miesięcy ago

539 words

Można argumentować, że taki podział jest odpowiedni, ponieważ dochód z rozliczenia zastępuje fundusze, które zostałyby przeznaczone na programy niezwiązane ze zdrowiem, ale musiał zostać skierowany na programy zdrowotne w celu leczenia chorób związanych z paleniem tytoniu. Jednak choroby związane z paleniem tytoniu stanowią więcej niż finansowe obciążenie budżetów państwowych, ponieważ obywatele państw cierpią bezpośrednio z…